Flexibilis cső csereprogram társasházak részére

Flexibilis cső csereprogram
A vezetékes-vízkárok minden társasházi lakóközösség számára jelentős kárveszélyt jelentek. Ezen kárveszély miatt, a biztosítási védelem megteremtése és megfelelő szolgáltatási színvonalon történő megtartása, mind a biztosító, mind az ügyfelek számára komoly kihívást jelent. Ezen kárveszély csökkentése lehetséges, a lakásokban lévő flexibilis vízvezeték csövek cseréjével. Ebben szeretnénk megoldást nyújtani az ügyfeleknek a programmal.


A programhoz csatlakozó lakóközösségeknél

 • – megszervezzük a lakásokban található olyan flexibilis (víz-)bekötőcsövek cseréjét, amelyek állapota miatt ez szükségessé válik,
 • – átvállaljuk a csere költségeit a program feltételeinek megfelelően, de a flexibilis csövek cseréje során szükségessé váló, illetve műszakilag javasolt, esetlegesen felmerülő egyéb javítások költségét a biztosító nem vállalja át.
 • – lakásonként max. 5 darab MOFÉM gyártmányú, vagy ezzel azonos minőségű flexibilis bekötőcső cseréjére van lehetőség a Europ Assistance Magyarország Kft. által biztosított szakemberek közreműködésével.

A programban az a társasház vagy lakásszövetkezet lakóközössége vehet részt, amely az alábbi feltételnek együttesen megfelel:


– új, Házőrző többlakásos épületbiztosítás megkötésére tesz ajánlatot 2017. április 1. és 2017. június 30. közötti időszakban. Új szerződésnek akkor minősül a megjelölt időszakban kötött Házőrző többlakásos lakóépületek biztosítás, ha a biztosítandó épület nem rendelkezett a Generali Biztosítónál a kockázatviselés kezdetét megelőző 90 napon belül megszűnt épületbiztosítással.
– vállalja, hogy az új szerződést 3 évig nem mondja fel,
– az épület vezetékes vízkároknak való kitettsége magas, rossz műszaki állapotú flexibilis bekötőcsövek jellemzőek a lakásokban,
az épület vasbeton szerkezetű, vagy házgyári technológiával épült (C és E típus),
– C: 1950 és 1984 között épült többemeletes, téglaépítésű, kohósalak blokkos vagy csúszó zsalus építési módban készült ház, emeletmagasság 3,00 m-ig.
– E: Előre gyártott és a helyszínen összeépített elemekből álló panelház.
– az épületben legalább 16, legfeljebb 240 lakás található.
Amennyiben a társasház vagy lakásszövetkezet a fentiek szerint jogosult a programban való részvételre, úgy a Genius ajánlatadó program a „Kármegelőzési kupon Házőrző többlakásos épületbiztosításhoz” c. dokumentumot adatokkal kitöltve automatikusan nyomtatja és a biztosítási ajánlat megjegyzés rovatában rögzítésre kerül.
A kármegelőzési kupon felhasználása


A programhoz a Kármegelőzési kupon beváltásával lehet csatlakozni, amelyet a fenti feltételeknek megfelelő lakóközösségek kapnak a biztosítási ajánlat megtételekor.
A kupon beváltására annak érvényességi időtartamán belül, egy alkalommal van lehetőség. Ezen időszak előtt vagy az időszak elteltét követően a beváltására nincs mód.

A Kármegelőzési kupon beváltását kezdeményezheti:

 • – társasház esetén a közös képviselő,
 • – lakásszövetkezetek esetén az elnök.

A program közreműködői

 • – Szervező: Europ Assistance Magyarország Kft. (1134 Budapest, Dévai u. 26) a továbbiakban szervező.
 • – Cserét végző szakiparos: A szervezővel szerződéses viszonyban álló szakember, aki elvégzi a beépített flexibilis csövek szemléjét, cseréjét. A flexibilis csövek kicseréléséért a szakiparos vállal felelősséget.

A kármegelőzési kupon beváltásának lépései:

 • 1. A résztvevő lakóközösség a szervező regisztrációs telefonszámán kezdeményezi a kupon beváltását.
 • 2. A szervező a résztvevő kezdeményezése alapján ellenőrzi a biztosítási szerződés fennállását és a beváltani kívánt kupon érvényességét, majd elvégzi a résztvevő regisztrációját.
 • 3. A regisztrációt követően a szervező gondoskodik a csövek szemléjét és cseréjét végző szakiparos kijelöléséről.
 • 4. A kijelölt szakiparos felveszi a kapcsolatot a résztvevővel és a meglévő csövek szemléjének és cseréjének elvégzéséhez időpontot egyeztet.
 • 5. A szakiparos a résztvevővel egyeztetett időpont(ok)ban elvégzi az egyes lakásokba beépített flexibilis csövek szemléjét és indokolt esetben elvégzi azok cseréjét.
 • 6. A csövek cseréjét követően a szervező rövid szöveges üzenetben visszajelzést kér a résztvevőtől a csereprogrammal kapcsolatos tapasztalatairól.


Biztosítási szerződés kötéssel kapcsolatos egyéb előírások, információk:

 • – A programban a 2017. április 1. és 2017. június 30. közötti időszakban aláírt és 2017. július 14-ig kötvényesedett ajánlatok vesznek részt.
 • – Halasztott hatállyal is köthető szerződés – aláírás dátuma plusz maximum 270 nap -, így a kockázatviselés legkésőbbi dátuma 2018.03.31. lehet.
 • – Ingyenes Előzetes kiegészítő védelem kötésével is rész lehet venni a programban.
 • – Csereprogramban való részvétellel a lakóközösség vállalja, hogy a Házőrző többlakásos épületbiztosítási szerződést 3 évig nem mondja fel.
 • – A kupon érvényessége: a kupon a kockázatviselés kezdetétől számított 1 évig érvényes, feltéve, hogy a biztosítási szerződés a kupon beváltásának időpontjában is folyamatos díjfizetéssel rendezett.