Amikor a lakásszövetkezeti elnököt le kell váltani

A lakószövetkezeti elnökök, ügyvezetők, de akár a közös képviselők leváltása nem egyszerű, mert a jogosítványok (aláírási jog, utalások, a szövetkezet, társasház képviselete) az ő kezükben vannak. Mit tehetnek a lakásszövetkezet lakói, ha új ügyvezetőt, felügyelő bizottságot, igazgatóságot szeretnének megválasztani? Célszerű-e független jogi segítséget kérni az új igazgatóság működéséhez? Hogyan tudják megoldani a független jogi szolgáltatás/ügyvéd kifizetését? Ezeket a kérdéseket tette fel olvasónk, akinek a lakóközössége az első lépéseket már meg is tették azzal, hogy a lakók 10 százalékának kérésére összehívta a közgyűlést, de azt szeretnék ha az új igazgatóság megkapja a megfelelő szakmai segítséget. (levelét a személyiségi jogok figyelembe vételével csak a helyzetleírásra fókuszálva közöljük)


Célszerű-e független jogi segítséget kérni és hogyan fizethetik?

Kedves dr. Major Erzsébet!
…lakásszövetkezetként működünk, és jelenlegi ügyvezetőnket – aki egy cég  nevében vállalta el a képviseletet, nincs semmilyen szerződés, teljes utalási és teljes jogkörrel rendelkezik, ugyanis nincs leszabályozva pontosan semmi – szeretnénk leváltani, tekintve, hogy beszámolási kötelezettségének többszöri felszólításra sem tett meg, illetve  a FB bizottsági tagok is tavaly már jelezték lemondásukat írásban. Sajnos több gond is van, de a segítség kérésem nem erre irányulna. A lakók tíz százaléka felszólította az ügyvezető elnököt (a napirendi és határozati javaslatok pontos megjelölésével) a közgyűlés összehívására, amit a törvény által meghatározott határidőben nem teljesítette. Ebből kifolyólag mi összehívtuk a közgyűlést. Tekintve, hogy én szerveztem le az egészet, az lenne a kérdésem, hogy ilyenkor tanácsos lenne, ha az új megújuló igazgatóságot egy jogi szakember vagy ügyvéd is képviselné? De ilyenkor ki fizet? És lenne olyan ügyvéd, aki a mi, vagy az én kérésemre ezt elvállalná és a szövetkezet kifizetné az estlegesen átadás-átvételt követően vagy akár menet közben? Jelenleg a lakásszövetkezetnek nincs állandó megbízása egy ügyvédi irodával sem. A jelenlegi ügyvezető elnök eseti megbízásokkal bíz meg egy bizonyos ügyvédet a végrehajtások vagy egyéb aktuális jogi ügyek intézésével. Hozzá teszem, hogy ez az ügyvéd az ügyvezető elnök cégének az alapítását és egyéb ügyeit intézi/intézheti. Ami számomra meg azért elég kétséges, mert nem tudom, hogy ha eljön ez az ügyvéd az általunk összehívott közgyűlésre akkor vajon kinek az érdekeit fogja képviselni?
Tehát a segítségét szeretném kérni, hogy ebben az esetben mit tehet a lakásszövetkezet illetve a tulajdonosok, akik változást szeretnének?
Segítségét előre is nagyon szépen köszönöm.

Igen, feltétlen kérjenek független szakmai segítséget és annak költségét a lakásszövetkezetnek meg kell térítenie.

Ha jól értelmezem problémáját a közgyűlés már meg volt, amelyet a tagok 10 %-ának kezdeményezésére összehívtak és leváltották az ügyvezető elnököt.

Felmerül az probléma, hogy ilyen esetben, amikor átmenetileg a bankszámla feletti rendelkezési joggal bíró személy hiányzik, a lakásszövetkezet nem tud semmiféle díjat, költséget kifizetni. Természetesen a jelentkező költségek a lakásszövetkezet működésével (akár a közgyűlés költsége, akár ügyvédi munkadíj, vagy egyéb dologi vagy személyi kiadás) kapcsolatban a lakásszövetkezetet terhelik. Ki előlegezze meg, ez a kérdés szokott felmerülni! Erre vonatkozóan csak azt tudom tanácsolni, hogy akinek van pénze és tud hitelezni a lakásszövetkezet részére, amelynek terhére fizetni tudnak, később, (s ez már könyvelési téma) a hitelezett összeget vissza kell fizetni.

Amennyiben akár a közgyűlésre, akár a tevékenységi terület átadására, amelyet 30 napon belül kell lebonyolítani -. amennyiben nincs jogi – vagy pénzügyi szakember a tagok között – nem felesleges ügyvéd közreműködése. Amennyiben ehhez folyamodnak, célszerű az óvatosság, az elfogulatlan szakember megkeresése, mert ez szokott sokszorosan megtérülni. Ne merülhessen fel kétely senkibe az elfogultság miatt.
Ha még nem történt meg új ügyvezető elnök megválasztása, akkor természetesen, ha azt alapszabály másként nem rendelkezik többségi szavazással kell az ügyvezetőt is visszahívni és az új ügyvezető elnököt is és a FB. elnökét és tagjait megválasztani. Ha bizonytalanok a lebonyolításban, bizony nem felesleges a jogi szakember, esetleg ügyvéd jelenléte.
Üdvözlettel: dr. Major Erzsébet

Scroll to top