#újlakás: Érdemes építkezni?

A rövid válasz: IGEN, IGEN, IGEN. Hosszabban?  Ha van ambíciója és gyermeke, vagy gyermekvállalási kedve, hogy építkezésbe fogjon, akkor a válasz IGEN, IGEN, IGEN. Ha eddig vacillált,  akkor most semmi sem állíthatja meg, vagy legalábbis  a jogi környezet biztos nem (egészen 2019. december 31-ig). Az építőipar és népszaporulat együttes felpörgetése olyan jogszabályorgiát eredményezett, amire még azok is felkapják a fejüket, akik nem akartak ingatlanvásárlással vagy építkezéssel foglalkozni.

otthonteremtés támogatás csok áfaAmi vicces, hogy  nem csak a gyermektelen ifjú házasok figyelmét keltette fel, hanem a 3-4 gyermekes középkorú párokét, akik így akarják megoldani a gyermekeik önálló lakását, akár a hatalmas esküvői bulit is bevállalva az egyszerűbb kvalifikációhoz.  Mekkora summáról lehet szó? A kedvezmények, mentességek, a kamattámogatott hitel összegével együtt akár 27-28 millát is jelenthet. Mely tételekből jöhet össze ez a jelentős összeg?

CSOK- Családi Otthonteremtési Kedvezmény

 • Ki kaphatja: Magyar, vagy bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkező harmadik országbeli, menekült, oltalmazott házaspárok, fiatal házasok, élettársak együttesen, a közös háztartásban élő, velük  együtt költöző gyermekeikre és az egyedülálló szülők is a vele közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyerekekre.
 • Mire igényelhető:
  • Új és használt lakóingatlan vásárlása esetén a vételár kifizetéséhez,
  • Új lakóingatlan építése és meglévő lakóingatlan bővítése esetén a bekerülési költség megfizetéséhez igényelhető:
   • Meglévő ingatlan bővítése használt lakásnak minősül, ha a családi ház egy lakószobányi mérettel nő, vagy tetőtér beépítése esetén a tető vonala és az épület térfogata nem változik.
   • Emelet ráépítése a családi házra új ingatlan létrehozásának minősül.
  • A gyerekszámtól függő, minimálisan meghatározott lakásméretre.
 • Mekkora az összege:  A CSOK összege a gyermekek számának  és a lakás minősítésének (új vagy használt) a függvénye.

CSOK 2017

 • Hányszor: Egyazon gyermek után egyszer
 • Hogyan: A CSOK igénylésének és pénzügyi teljesítésének lebonyolítása hitelintézeten keresztül történik. Nagy általánosságban az mondható el, hogy új lakás építése során a készültségi fok arányában, a számlák bemutatásával, utólagos finanszírozásban történik, Lakásvásárlás esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben kerülhet sor
 • Speciális jogszabályok: 2017-től sokat könnyítettek a feltételeken, de a gyermek kora, a szülők biztosítottsága, az életvitelszerű bentlakási kötelezettség, az élettársakra vonatkozó speciális szabályok, korábbi támogatás figyelembe vétele, a gyermekvállalás szabályai csak néhány a szigorú követelmények közül- Kormányrendelet 4.-5. pontját alaposan át kell tanulmányozni
 • Jogszabály: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról
 • Hasznos cikk:  Hitelnet 2017-re aktualizált összefoglalóját és az Officina igen alapos áttekintését jó szívvel ajánljuk.

A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamat támogatása

 • Kik kaphatják: Családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő három vagy több gyermekes családok esetében az igénylő személy
 • Amire igényelhető: Magyarország területén lévő új lakás építéséhez vagy vásárlásához felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez  otthonteremtési kamattámogatás
 • Mekkora összegre: Maximum 10 millió összegű, forint alapú kölcsönre
 • Kamattámogatás mértéke:  Nem hisszük, hogy érdekli, mert a fizetendő kamat (lásd következő pont)  a lényeg, de ha mégis, ám legyen: A 73. § (1) bekezdése szerint meghatározott ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett mértéke azaz az 5 éves Államadósság Kezelő Központ által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százaléka.
 • Támogatás eredményeként fizetendő kamat: 3%
 • Maximális időtartama: A  kölcsön futamidejének első huszonöt évében.
 • Jogszabály: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról
 • Hasznos cikk: A hitelnet összefoglalása igen frappáns, érthető.

5%-os lakóingatlan Áfa – méretkorlátozással

 • Ki vásárolhat a kedvezményes áfával:  Új lakást építő/építtető természetes személy- nem kell, hogy CSOK-nak kedvezményezettje legyen.
 • Milyen esetben lehet kedvezményes mértékű az áfa: Új  építésű (a használatba vételi engedélytől még két év nem telt el) vagy építés alatt álló (ha már van bejegyzés az építési naplóban, de még nincs használatba vételi engedély), lakás céljára létesített, az ingatlan nyilvántartásban lakás vagy lakóház megnevezéssel szereplő ingatlan. A lakás fogalmába nem tartozik bele a vele összeépített vagy vele egy helyrajzi számon található, de a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges ingatlan, ingatlanrész.
 • Maximális lakásméret, amire alkalmazható: A több lakásos lakóház esetében az egyes lakások hasznos alapterülete ( a nettó alapterületnek az a része, ahol a belmagasság meghaladja a 190 cm-t) nem haladhatja meg a 150 nm-t, az egylakásos lakóingatlanok esetében a hasznos alapterület a 300 nm nem haladhatja meg.  Nettó alapterület: az épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe.
 • Meddig: 2020. január 1-ig.
 • Hogyan: Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára.
 • Speciális szabályok: Fővállalkozóval kell építtetni a házat.
 • Jogszabály: 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról  3. számú melléklet I. rész 50-51. pontjai a kedvezményes áfájú termékekről
 • Hasznos cikk: Dr. Gerő Tamás cikke arról a NAV állásfoglalásról, ami az új építésű lakóingatlanok értékesítésekor számítandó adóról szól és a Saldo tanácsadás értelmezése, ami Mikor 5 %-os az építőipari szolgáltatás áfája?  címen jelent meg.

Adóvisszatérítési támogatás azaz az áfa visszaigényelhetősége:

 • Ki igényelheti vissza az áfát:  Új lakást építő/építtető természetes személy, aki a CSOK-nak is megfelel
 • Milyen esetben igényelheti vissza:  legfeljebb 150 nm hasznos alapterületű lakás vagy legfeljebb 300 alapterületű egylakásos lakóépület vagy telek vásárlás esetén
 • Hányszor:  legfeljebb egy alkalommal
 • Mikor érvényes: 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető
 • Mennyi áfa visszatérítés igényelhető: Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.
 • Hogyan: Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára.
 • Speciális szabályok: adó-visszatérítési támogatás igénylésekor  egyéb feltételeknek kell teljesülniük. A támogatás ezen pontja ugyanis visszautal a CSOK igénybevételének számos feltételére.
 • Jogszabály: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletaz új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról III. fejezet
 • Hasznos cikk: portfólio összefoglalója arról, hogy kaphatod meg az 5 milliós támogatást

Építési engedélyek eltörlése

Díjmentes közműcsatlakozások meghatározott fogyasztási mértékig

 • Kire vonatkozik:  családok és kis- és középvállalkozások(kkv) új építésű ingatlanok esetén és  lakóingatlan vagy az üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehetik.
 • Mire vonatkozik:
  • Gázbekötés esetén: Mentes a csatlakozási díj és minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes.
  • Árambekötés esetén: Mentes a csatlakozási díj és minden más, az elosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 32 A névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ha ebben az esetben a csatlakozást igénylő igényének kielégítése érdekében szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter, földkábel esetén legfeljebb 50 méter hosszúságú közcélú vezeték díjmentes.
  • Víz- és szennyvízbekötés esetén: Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötés.

Illetékmentesség

Illetékmentes a visszterhes vagyonátruházás, azaz a telek vásárlása, amennyiben a telektulajdon szerzése után 4 éven belül megkezdődik a lakóház építése. Egyébként a lakás, telek vásárlása után a visszterhes vagyonátruházás illetéke a kapott vételár 4%-a.

Disclosure

Nem akarunk a mindent tudók szerepkörében tetszelegni, ezért ki kell hangsúlyoznunk, hogy cikkünk semmiképp sem teljes körű magyarázat, csak figyelemfelhívás, segítség, talán kiinduló pont, hogy ismerje lehetséges mozgásterét. Ne felejtse el, hogy az ördög a részletekben, a jogosultak körében  és a hitelintézeti folyamatokban van elrejtve. Mint például az, hogy a kedvezményes mértékű áfa és az áfavisszatérítés együtt nem vehető igénybe, de ezt csak Nemzetgazdasági Minisztériumnak a hir.ma portál számára megküldött állásfoglalásából lehet tudni:

„A kulcsrakész (használatbevételre és ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas) lakóingatlan átadása esetén az értékesítő 5 %-os adómértékkel teljesíti az ügylet utáni általános forgalmi adókötelezettségét, még abban az esetben is, ha az ingatlant az építtető saját telkére építik. Ez esetben az építtetőt az adó-visszatérítési támogatás nem illeti meg.”

Egyébként a fent említett választáshoz segítséget az epitemahazam.hu oldalán találhatunk. Szerintük a  nettó 22,7 millió forint bekerülési költség és 110 m2-es ház felett már az áfavisszaigénylés az előnyösebb. 

Ha megjött a kedve az építkezéshez, talán pont az ajánlatunkban szereplő telkek lehetnek alkalmasak a tervei megvalósításához:

A város legolcsóbb építési telke

Eladó 548nm belterületi építési telek Kunhegyesen.

1,6mFt

 

Scroll to top