2021 évi lakásfelújítási támogatás 10 égető kérdése

A lakásfelújítási támogatás ötlet szinten szeptemberben, jogszabályba foglalva decemberben jött ki, de a gyakorlati problémákra vonatkozó facebook videók, minisztériumi blogbejegyzések gyakorisága jól mutatja, hogy vannak még nem teljesen kőbe vésett részletek. Legutóbb (2021. március 8.-án ) jött ki egy újabb videó, amiben pontosítják az amúgy alapból is igaz részletet, hogy az alanyi adómentes vállalkozó által kiállított számla is elfogadható és a támogatást igénylő által beszerzett radiátor vagy bármilyen más eszköz is elszámolható anyagköltségként. Ez a pontosítás egyértelműen az adótörvény (a vállalkozók KATA és alanyi adómentesség választása) lehetőségeiben rejlő csapda feloldása. Az alanyi adómentes vállalkozónak nem érdeke az anyagok saját nevében történő beszerzése és továbbszámlázása, mert azzal az alanyi adómentességének (12 millás bevétel) a korlátait feszegeti, veszélyezteti. A vállalkozó érdeke, hogy az anyag közvetlenül a megbízó azaz a felújítási támogatás igénylőjének a nevére szóljon és ő csak a munkadíjat számlázza ki. Az még mindig érdekes kérdés, hogy a szakmunka és a szakmunkához szükséges anyagok elszámolása majd hogy párosítható össze és ezt hogyan kell bizonyítani.

Akkor íme egy gyorstalpaló az igénylés technikájáról és a számlákról:

1. Mikor igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

A vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásnak minősülő otthonfelújítási támogatás  2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig vehető igénybe, ha a 2021. január 1-jén vagy azt követően megkezdett lakásfelújítás már befejeződött, és a felújítással korszerűsítéssel kapcsolatos valamennyi számla kifizetésre került. Az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül – de legkésőbb 2022. december 31-ig – kell a kérelmet a Kincstárhoz benyújtani.

2. Mekkora támogatás kapható?

Maximum 3 millió forint lehet a támogatás. A támogatás kimaxolása mentén két szabályt kell kombinálni:
 • A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3.000.000 forint lehet.
 • A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a maximális támogatáshoz  mindkét költségfajtából legalább másfél milliónyi szükséges és az összköltségnek legalább 6 milliónak kell lenni. Természetesen kisebb összegek is elérhetők, nem kell kihasználni a legalább 6 millió után járó 3 milliót, csak az arányokat kell észben tartani.

Példákkal szemléltetve, ha az összköltség 6 millió forint:
#AnyagMunkaTámogatás
106.000.0000
26.000.00000
35.500.000500.0001.000.000
45.250.000750.0001.500.000
55.000.0001.000.0002.000.000
61.000.0005.000.0002.000.000
74.500.0001.500.0003.000.000

3. Hova kell benyújtani az otthonfelújítási támogatás iránti kérelmet?

A kérelmek kezelése, a támogatás folyósítása a Magyar Államkincstár közreműködésével történik. Az otthonfelújítási támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően 30 napon belül a beérkezés sorrendjében bírálja el. Kérelem elbírálása során a Kincstár ellenőrzi a támogatás igénybevételi feltételeinek meglétét, és a feltételek fennállása esetén megállapítja a támogatás összegét, melyről az igénylőt támogatói okiratban értesíti.

4. Hogyan nyújtható be a kérelem?

Három módon nyújtható be:
 • Elektronikus úton:ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén (TULAJDON > Ingatlan menüpont alatt) elérhető elektronikus nyomtatvány (Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására) kitöltésével, a szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, valamint nyilatkozatok becsatolásával.
 • Postán: A Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatai postai úton; cím: Magyar Államkincstár, 1938 Budapest.
 • Személyesen: Bármely kormányablakban a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak leadásával.

5. Mikor kell a támogatás igénylés feltételeinek teljesülni?

A támogatásra való jogosultságot és a támogatás mértékét a kérelem benyújtásakor fennálló feltételek alapján kell a Kincstárnak megállapítania. A Kincstár által végzett elbírálás kiterjed valamennyi jogosultsági feltétel fennállásának, illetve a szükséges dokumentumok hiánytalan meglétének és kérelmében szereplő adatokkal történő egyezőségének vizsgálatára.

6. Milyen dokumentumokat kötelező benyújtani az otthonfelújítási támogatás igényléséhez?

A kérelmen kívül 7 olyan dokumentum/dokumentum csoport van amit, amit minden kérelmezőnek csatolni kell:
 • Kérelem a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása iránt című 5 oldalas nyomtatványt, amelyben a kérelmezőről, a gyermekről, a magzatról, az ingatlanról kell nyilatkozni.
 • Számlaösszesítő, amelyhez mintát is készítettek excelben illetve pdf-ben.
 • Vállalkozási szerződés vagy szerződések másolata. Segítségül szerződéstervezeteket is lehet tölteni Word-ben vagy pdf-ben.
 • Számla vagy számlák másolata.
 • Az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentumok másolatai.
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolványok másolata.
 • A kérelmező/k személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványának a másolata.
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett  nyilatkozata  (1.sz.)

7. Milyen dokumentumok csatolása lehet még indokolt?

A gyermekkel, magzattal, a lakással, tb jogviszonnyal és egyéb körülményekkel kapcsolatos jogosultságok igazolásához szükség lehet speciális okmányok benyújtására.

8. Honnan tölthetem le a szükséges nyomtatványokat?

A Magyar Államkincstár honlapján találhatóak a lakásfelújítási támogatás igényléséhez és az elszámoláshoz szükséges dokumentumok, nyomtatványok.

9. Mi történik, ha nem sikerül elsőre minden szükséges dokumentumot csatolni a kérelemhez?

A hiányos adattartalommal benyújtott kérelem kiegészítését, illetve a hiányzó dokumentumok pótlását a Kincstár a támogatás jogosultságának elbírálási eljárása során egy alkalommal kérheti. A hiánypótlásra rendelkezésre álló legfeljebb 30 nap az elbírálási határidőbe nem számít bele, azt meghosszabbítja.

10. Milyen számla számolható el?

Az egyik legnehezebb kérdés, hiszen több feltételnek is teljesülnie kell.
 • A számla dátuma nem lehet 2021.01.01. előtti.
 • A számla kiállítója Magyarországon is bejegyzett vállalkozás lehet, így szerepelnie kell a számlán a cég adószámának. Továbbá vagy a számlán, vagy egy külön dokumentumban szükséges a számla kiállító vállalkozó nyilatkozata, hogy a számlával kapcsolatban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. Az alanyi adómentes vállalkozó által kiállított számla is elfogadható.
 • A számlán szereplő vevőnévben a támogatás igénylőjének ( vagy együttes igénylés esetén a házastársa/élettársa) neve szerepel, valamint a felújított ingatlan címe azonos az igénylő lakóhelyével.
 • Csak a rendeletben felsorolt munkálatok szerepeljenek a számlán:
   • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
   • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
   • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
   • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
   • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
   • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
   • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
   • klímaberendezés beépítése, cseréje,
   • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje (napelemes rendszer esetén az anyagköltség és a kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget – ha efelett van, akkor teljes egészében elutasítják),
   • belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
   • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása, – ez érvényes a garázsra is, azaz csak olyan garázsnak a felújítására lehet igénybe venni az otthonfelújítási támogatást, amely a lakással azonos helyrajzi számon szerepel,
   • kerítés építése,
   • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
   • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
   • térburkolat készítése, cseréje,
   • télikert kialakítása,
   • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
   • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
   • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
   • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is
   • FONTOS, hogy lakótér bővülésével a felújítás nem járhat, így pl. tetőtér-beépítésre vagy emelet-ráépítésre nem igényelhető
 • A számlán külön tételként kell megjelennie az anyagköltségnek és munkadíjnak, a kettő a számlán egy tételként összevontan nem szerepelhet. A vállalkozói szerződésben már részletezett felújítási munkálatokat a számlán nem fontos részletesen feltüntetni. A vállalkozási szerződésben, vagy annak mellékletében mind az anyag, mind a munkadíj olyan részletezettségű legyen, mely a megvalósított felújítás pontos tartalmának megismerését, annak ellenőrizhetőségét lehetővé teszi. (Erre megfelelő lehet pl. a vállalkozói árajánlat szerinti részletezettség.) A felhasznált anyagokat részletezni kell, mely megtehető a számlán, vagy elfogadható a számla mellé csatolt – a megrendelés alapjául szolgáló, a vállalkozó által készített – költségvetésben, vagy számlarészletezőn.
 • A  támogatást igénylő által beszerzett radiátor vagy bármilyen más eszköz is elszámolható anyagköltségként.
 • A 2. pontban említett 50-50% anyag-, illetve munkaköltség nem a számlákra, hanem  az összköltség 50%-ára rúgó támogatásra vonatkozik.
 • Nem fogadható el olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás esetében a használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez igénybe vehető falusi CSOK igénybevételéhez már elszámolt. Ezzel szemben a lakás-takarékpénztári megtakarítás és az ahhoz kapcsolódó (a 2018. október 16-a előtt kötött szerződéseknél még élő) lakás-takarékpénztári támogatás igénybevételére bemutatott számlák a felújítási támogatásra is felhasználhatók.
Scroll to top